Nederlandse-gedichten

Wanneer zorgen je beknellen,
Mag je die aan God vertellen.
Dan zal Hij je ’t antwoord geven,
en vertroosten in het leven.
En verlost van het benauwen
Heil en vrede laat aanschouwen.

Heer wil ons Uw vrede geven,
waarin wij verheugd doen leven.
Alles wat komt uit Uw handen
Laat U blij in ’t leven landen
Wil ons met Uw zegeningen,
Steeds met liefde doen omringen.
Want als wij Uw liefd ontvangen,
Klinken tot U Heer lofgezangen.
Die de hemel binnendringen,
En daarmee Uw liefd bezingen.
Heer blijf ons met liefd omringen,
Dagelijks met Uw zegeningen.
En die op ons neer doen dalen,
Daarmee onze vreugd bepalen.
Met Uw hand ons aan te raken
En daarmee gelukkig maken.
Liefdevol ons aan leiden
Met Uw kracht en steun verblijden
ons door dag en tijd te dragen.
Door Uw liefd in ’t leven slagen.
Waarin U ons steeds laat blijken,
Ons met Uw gaven verrijken.
Laat er blijdschap Vrede wezen,
Regelmatig ons bewezen.
’t Levenspad gaand aan Uw zijde,
Ons daarop aan Uw hand leiden.
En ons naar Uw woord geschieden,
’t eeuwig heil ons aan te bieden.
Al wie op Gods woord blijft steunen.
Mogen daar altijd op steunen.
Dan laat God ons ’t heil beleven
En daarmee ons steeds omgeven.
Vast kan men daar steeds op bouwen,
En door ons met liefd aanschouwen.
Als Jezus ons Zijn hand zal reiken,
Dan zul je met Hem ’t doel bereiken.
Wat Hij met ons heeft voor ogen,
Ons steunend en de tranen drogen
Hij zal en blijft Zijn hand uitstrekken
En ons met liefde op te wekken.
Hij wil ons in Zijn armen nemen,
Wanneer wij biddend Zijn hulp claimen.
En elk met Hem succes zal oogsten
Gesteund door kracht van d’Allerhoogste.
Alles mag je God vertellen,
Wat verdriet doet, blijft beknellen.
Hij blijft je Zijn hand toesteken.,
En niet struikelen zult en breken.
Want de Heer wil je oprichten
Ook als ’t duister is verlichten.
Je mag biddend bij Hem claimen,
’t duister van je weg te nemen.
Vertrouw God Hij zal verblijden,
En niet langer hoeft te lijden.

Heer laat mij aan het leed ontkomen,
om eindelijk bij U thuis te komen.
Ik kan ’t verdriet haast niet meer dragen,
maar slechts om hulp en troost te vragen.
Heer laat Uw liefde mij bevrijden,
dat ik niet langer hoef te lijden.

De pijn drukt als een last mijn borst,
Heer roep mij thuis gij levensvorst.
In uw handen mag ik rusten,
Die mij leiden naar de kusten,
waar U mij in liefd zal tonen,
de plek waar ik bij U mag wonen.


Na ’t verdriet schenkt U verblijden,
door mij naar mijn plaats te leiden.
Waarheen Uw hand mij zal leiden
Om mijn hart te doen verblijden.
Waar U mij als Uw beminde,
mij voorgoed Uw heil laat ondervinden.


Dan zal ik rust en vrede ervaren,
Die U Mij zult openbaren.
In het land van Uw gelofte,
en ervaren Uw belofte.
Bij Jezus mag je uithuilen,
in Zijn beide armen schuilen.


Waarmee Hij je zal omsluiten,
Jezus sluit je nimmer buiten.
Hij is ’t die mensen verzamelt,
die hun nood tot Hem uitstamelt.
Bij Hem is elk mens geborgen,
die tot Hem komt met zijn zorgen.


En aan ieder vergewissen,
al hun zonden weg te wissen.
Schenkend hen weer een goed leven,
steeds klaarstaand dat elk te geven.
Zodat ieder op doet leven,
dat blijft altijd ’s Heren streven.

Houd Gods hand maar stevig vast,
Als je te zwaar bent belast.
Bid en vraag HEM om richting
Die je voert naar verlichting.
En bevrijdt kunt ademhalen,
Als God Zijn zegen neer laat dalen
Dan zul je tot rust weer komen
En Gods vrede voelen stromen
Want van Hem mag elk verwachten,
Liefde steun en nieuwe krachten.
In Gods armen opgevangen,
luistert Hij naar ons verlangen.
Om bij Hem tot rust te komen,
en met liefde opgenomen.
Met Zijn hand ons toegestoken,
heelt de Heer wat is gebroken.
Want het is Gods liefdevol streven
ons geluk te doen beleven.
Waar Hij ons mee zal omgeven
Hij laat ons Zijn heil beleven.
Waar de Heer steeds op blijft letten,
ons weer op de rails te zetten.
Saam met Hem op weg te kunnen
en de juiste weg te runnen.
Eens komt de Heer ons halen
Zal Zijn heil nederdalen.
Dan zal de Heer ons noden,
Wordt zegen ons geboden.
Dan biedt Hij ons nieuw leven
Door hemels licht omgeven.
Want Hij schenkt ons graag vreugde,
Waarmee Hij ons verheugde.
Dan zullen wij neerbuigen
Hem lovend eer betuigen.
Vouw in nood je beide handen,
en voor ’t aanzicht Gods belanden.
Je verdriet en nood uitspreken,
waarnaar door Hem wordt uitgekeken.
Weet de Heer zal je bewijzen,
je uit verdriet op doen rijzen
Alles mag je Hem vertellen,
wat je leven doet beknellen.
Hij bewijst ‘k zal voor je zorgen,
veilig in Zijn hand geborgen.
Liefdevol zal Hij je leiden,
Hij schenkt rust en zal verblijden.
Vertrouw maar op ’s Heren woorden,
daarmee smeedt Hij liefdekoorden.
’t Is Zijn liefd' die doet genezen,
trouw en hulp door Hem bewezen.
Ga met GOD hij is je Helper.
En ook liefdevol nodenstelper.
Bid maar tot Hem Hij weet wel raad,
Zodat het weer goed met je gaat
Bij Hem kun je nood bespreken ,
Stap voor stap met Hem bekeken
Tranen stromend uit je ogen
Zal Hij liefdevol doen drogen
En je nieuwe krachten geven,
En gesterkt kunt verder leven.
Laat ons door de liefde dragen,
Samen in het leven slagen.
Laat er rust en aandacht wezen.
En ook vrede ons tot zegen.

Want door liefde op ’s levens paden,
Is er niets wat ons kan schaden.
Als wij elkaars liefde delen,
Zal dar dagelijks blijdschap schelen.
Laat je maar door God verblijden,
Aan Zijn hand door ’t leven leiden.
Dan laat Hij je eens thuiskomen;
In Zijn veilig onderkomen.
Want het is steeds Gods bedoelen,
Je bij Hem steeds thuis te voelen
En je eens ten Hemel dragen,
Aan ’t eind van je levensdagen
Waarna God aan je zal tonen
Plaats bij Hem waar je mag wonen.
Bij Jezus mag je schuilen,
Is trooster in ’t verdriet.
Hij zal je tranen drogen
Die Hij in je ogen ziet..

Hij zal tot rust weer brengen,
Wat Hij in ’t hart ontdekt.
Zijn vrede aan gaan brengen
En maakt je weer opgewekt

Help Heer zodat ik mag herstellen,
Mijn pijn verdriet aan U vertellen.
Die als een last op mij blijft drukken,
Waaronder ik door gekweld moet bukken.

Verlos mij van ’t verdriet, de kwalen,
Daarvan verlost mijn hart ophalen
En ik weer opgewekt kan leven
Door hulp en troost door u gegeven.

En weer bevrijd kan ademhalen
U Heer daarvoor met dank betalen,
In mijn verdriet niet zal verstrikken
Daarvan bevrijd weer op te krikken.
God wil dat w’ in liefde groeien,
En die rijkelijk op zal bloeien.
Als wij naar Zijn woord doen luisteren
Dat Hij aan ons hart wil fluisteren.
Liefd moet zijn ons dagelijks streven,
Die wij aan de naasten geven.
En daarmee d’ opdracht vervullen,
En naar Gods woord in te vullen.
De breuken zijn niet te herstellen
Mijn dienstbetoon voorgoed voorbij,
En wat mij hierdoor blijft beknellen
De gang van zaken maakt niet blij.
Al wat ik liefhad is verloren.
’t Verlies zorgde voor groot verdriet
Heer help mij wandelend langs Uw sporen,
Waar U Mij nieuwe vreugde biedt.
Laat ons door de liefd gedragen,
Samen in het leven slagen.
Laat er rust en aandacht wezen,
En Gods vrede ons tot zegen.
Want door liefde op 's levens paden,
Is er niets dat ons kan schaden,
Als wij elkaar liefd uitdelen,
Zal dat dagelijks blijdschap schelen.
Waarom pleegt men zoveel geweld,
En luistert niet naar wat God vertelt,
Waarom loopt men niet in Zijn spoor
Wat Hij toewenst en ons houdt voor.
Men brengt de naaste schade toe,
En treedt op met vernietingsdoel.
Dat kan het pad van God niet zijn
Die eist dat het geweld verdwijnt.
God ziet ’t gedrag met weemoed aan,
Wat menig mens wordt aangedaan
Een mening mag van Hem geuit
En daarmee ‘t geweld buitensluit.
Men moet in vrede samengaan.
Gods klok die wijst de tijdsduur aan
Die wijst ons op de werkelijkheid
Dat enkel liefd' tot zegen leidt.
God laat voor ons Zijn licht schijnen,
Dat Hij nimmer laat verdwijnen.
En door Zijn Woord onderschrijven
Voor altijd aanwezig blijven.
Eenmaal klinken de bazuinen,
Openend Gods hemeltuinen.
Waar op Zijn tijd zal geschieden,
‘t feest dat Hij ons aan zal bieden
En door allen klein en groten
Steeds oneindig wordt genoten.
God wil ieder mens bereiken
Elk Zijn liefde laten merken.
En hen daarmede versterken
royaal schenkend nooit beperken.

Wie door Gods liefd' wordt gedragen
Leidt Hij door de levensdagen.
Op Gods woord kan men vertrouwen
Laat elk mens Zijn heil aanschouwen.

God wil ieder mens verblijden
En nooit van hun zijde scheiden
Elk met liefde overladen
Beschermen voor verdriet en schade