Nederlandse-gedichten

Wanneer wij met God als de Schepper leven
dan wordt elk met Zijn licht omgeven.
Wat constant voor ons zal stralen
en onze levensvreugde bepalen
om daar ons hart aan op te halen.
Bij God zal men de vrede vinden
en ons daar graag mee wil verbinden
elk aan Zijn hand de weg zal vinden.
Die ons veilig zal geleiden
naar Zijn land van hartsverblijden.
Alles mag je God vertellen,
Wat verdriet doet, blijft beknellen.
Hij blijft je Zijn hand toesteken.,
En niet struikelen zult en breken.
Want de Heer wil je oprichten
Ook als ’t duister is verlichten.
Je mag biddend bij Hem claimen,
’t duister van je weg te nemen.
Vertrouw God Hij zal verblijden,
En niet langer hoeft te lijden.
Laat de liefde ons telkens overwinnen
en elke dag met blijdschap weer beginnen.
Geduld en liefde zal verblijden,
als die ons in het leven leiden.
Wanneer die ons tesamen bindt
geschiedt dat elk ’t geluk hervindt.
Waar liefde en aandacht ons verbinden
en samen leven als beminden.
Houd Gods hand maar stevig vast,
Als je te zwaar bent belast.
Bid en vraag HEM om richting
Die je voert naar verlichting.
En bevrijdt kunt ademhalen,
Als God Zijn zegen neer laat dalen
Dan zul je tot rust weer komen
En Gods vrede voelen stromen
Want van Hem mag elk verwachten,
Liefde steun en nieuwe krachten.
Wandel samen steeds op wegen
die tot heil zijn en tot zegen.
Elkaar bij de hand te nemen
In 't gebed Gods heil te claimen.
Zodat Hij aan ons laat blijken
waar Hij ons mee wil verrijken
Om goed het leven door te komen
veilig bij Zijn hand genomen.
En ons op de wegen leiden
waarop God heil zal bereiden
en daarop ons zal verblijden.
Eens komt de Heer ons halen
Zal Zijn heil nederdalen.
Dan zal de Heer ons noden,
Wordt zegen ons geboden.
Dan biedt Hij ons nieuw leven
Door hemels licht omgeven.
Want Hij schenkt ons graag vreugde,
Waarmee Hij ons verheugde.
Dan zullen wij neerbuigen
Hem lovend eer betuigen.
Houd JEZUS' hand maar stevig vast
Die zorgzaam en liefdevol op je past.
Hij leidt je over 't levenspad,
Naar de beloofde hemelstad.
Daar heeft Hij je een plaats bereid,
Bij Hem en God in 't hemelrijk.
Verwelkomd door het engelenkoor
Zing je dan Gods lof met hen door.
Dan hoor je voortaan levenslang
In 't hemels koor, het lofgezang.
Ga met GOD hij is je Helper.
En ook liefdevol nodenstelper.
Bid maar tot Hem Hij weet wel raad,
Zodat het weer goed met je gaat
Bij Hem kun je nood bespreken ,
Stap voor stap met Hem bekeken
Tranen stromend uit je ogen
Zal Hij liefdevol doen drogen
En je nieuwe krachten geven,
En gesterkt kunt verder leven.
Eens zal God ons thuis gaan roepen
horend bij de engelengroepen
Lof en eer de Heer toezingen
dankend voor Zijn zegeningen.
In Zijn hemel mooi en prachtig
Klinkt de lofzang constant krachtig.
Laat je maar door God verblijden,
Aan Zijn hand door ’t leven leiden.
Dan laat Hij je eens thuiskomen;
In Zijn veilig onderkomen.
Want het is steeds Gods bedoelen,
Je bij Hem steeds thuis te voelen
En je eens ten Hemel dragen,
Aan ’t eind van je levensdagen
Waarna God aan je zal tonen
Plaats bij Hem waar je mag wonen.
Jezus roept ons naar de tempel
Daar ontvangt men ‘liefdes stempel
Dat de Heiland ons wil geven
Wat Hij verbindt aan ons leven
Levenslang laat dragen
Waardoor wij in het leven slagen
Want de afdruk die blijft zichtbaar
Als geschonken liefd’gebaar.
God wil dat w’ in liefde groeien,
En die rijkelijk op zal bloeien.
Als wij naar Zijn woord doen luisteren
Dat Hij aan ons hart wil fluisteren.
Liefd moet zijn ons dagelijks streven,
Die wij aan de naasten geven.
En daarmee d’ opdracht vervullen,
En naar Gods woord in te vullen.
De enige die mensen redt
Is God die verhoort ons gebed.
Waarvan de woorden op doen klinken.
Welke van vraag en nood getuigen
Waarover God zich heen zal buigen.
Om ons uit duisternis te wekken
DaarIn Zijn liefde en trouw te ontdekken.
Geen betere helper kan men vinden
Die ons als vriend wil samen binden
Samen met Jezus Zijn zoon
Dan zullen wij de weg doen vinden
Daarop verrast met ’s hemels loon.
Laat ons door de liefd gedragen,
Samen in het leven slagen.
Laat er rust en aandacht wezen,
En Gods vrede ons tot zegen.
Want door liefde op 's levens paden,
Is er niets dat ons kan schaden,
Als wij elkaar liefd uitdelen,
Zal dat dagelijks blijdschap schelen.

Al je tranen zal God drogen
Liefdevol intens bewogen
Hij zal je met liefde dragen
Door Zijn zorg in t leven slagen
Op de Heer kun je vertrouwen
En op Zijn belofte bouwen
Kracht zit in Zijn woord verborgen
Waarmee Hij voor je wil zorgen,
Want Hij schenkt je wat zal baten
Door je nimmer te verlaten

God laat voor ons Zijn licht schijnen,
Dat Hij nimmer laat verdwijnen.
En door Zijn Woord onderschrijven
Voor altijd aanwezig blijven.
Eenmaal klinken de bazuinen,
Openend Gods hemeltuinen.
Waar op Zijn tijd zal geschieden,
‘t feest dat Hij ons aan zal bieden
En door allen klein en groten
Steeds oneindig wordt genoten.
Wanneer zorgen je beknellen,
Mag je die aan God vertellen.
Dan zal Hij je ’t antwoord geven,
en vertroosten in het leven.
En verlost van het benauwen
Heil en vrede laat aanschouwen.

Heer wil ons Uw vrede geven,
waarin wij verheugd doen leven.
Alles wat komt uit Uw handen
Laat U blij in ’t leven landen
Wil ons met Uw zegeningen,
Steeds met liefde doen omringen.
Want als wij Uw liefd ontvangen,
Klinken tot U Heer lofgezangen.
Die de hemel binnendringen,
En daarmee Uw liefd bezingen.
Heer blijf ons met liefd omringen,
Dagelijks met Uw zegeningen.
En die op ons neer doen dalen,
Daarmee onze vreugd bepalen.
Met Uw hand ons aan te raken
En daarmee gelukkig maken.
Liefdevol ons aan leiden
Met Uw kracht en steun verblijden
ons door dag en tijd te dragen.
Door Uw liefd in ’t leven slagen.
Waarin U ons steeds laat blijken,
Ons met Uw gaven verrijken.
Laat er blijdschap Vrede wezen,
Regelmatig ons bewezen.
’t Levenspad gaand aan Uw zijde,
Ons daarop aan Uw hand leiden.
En ons naar Uw woord geschieden,
’t eeuwig heil ons aan te bieden.
Al wie op Gods woord blijft steunen.
Mogen daar altijd op steunen.
Dan laat God ons ’t heil beleven
En daarmee ons steeds omgeven.
Vast kan men daar steeds op bouwen,
En door ons met liefd aanschouwen.
Als Jezus ons Zijn hand zal reiken,
Dan zul je met Hem ’t doel bereiken.
Wat Hij met ons heeft voor ogen,
Ons steunend en de tranen drogen
Hij zal en blijft Zijn hand uitstrekken
En ons met liefde op te wekken.
Hij wil ons in Zijn armen nemen,
Wanneer wij biddend Zijn hulp claimen.
En elk met Hem succes zal oogsten
Gesteund door kracht van d’Allerhoogste.