Laat ons door de liefd gedragen,
Samen in het leven slagen.
Laat er rust en aandacht wezen,
En Gods vrede ons tot zegen.
Want door liefde op 's levens paden,
Is er niets dat ons kan schaden,
Als wij elkaar liefd uitdelen,
Zal dat dagelijks blijdschap schelen.