Vouw in nood je beide handen,
en voor ’t aanzicht Gods belanden.
Je verdriet en nood uitspreken,
waarnaar door Hem wordt uitgekeken.
Weet de Heer zal je bewijzen,
je uit verdriet op doen rijzen
Alles mag je Hem vertellen,
wat je leven doet beknellen.
Hij bewijst ‘k zal voor je zorgen,
veilig in Zijn hand geborgen.
Liefdevol zal Hij je leiden,
Hij schenkt rust en zal verblijden.
Vertrouw maar op ’s Heren woorden,
daarmee smeedt Hij liefdekoorden.
’t Is Zijn liefd' die doet genezen,
trouw en hulp door Hem bewezen.

You have no rights to post comments