Eens komt de Heer ons halen
Zal Zijn heil nederdalen.
Dan zal de Heer ons noden,
Wordt zegen ons geboden.
Dan biedt Hij ons nieuw leven
Door hemels licht omgeven.
Want Hij schenkt ons graag vreugde,
Waarmee Hij ons verheugde.
Dan zullen wij neerbuigen
Hem lovend eer betuigen.

You have no rights to post comments