De vergeving onzer zonden
wordt slechts bij Jezus gevonden.
Door Zijn heilig bloed gereinigd
worden wij door Hem geheiligd.

Witgewassen door bloedwonden
waste Jezus onze zonden.
Niets daarvan is uitgezonderd 
dat maakt blij, dat maakt verwonderd.

Door Hem zijn wij geen verdoemden
maar mensen die Zijn naam roemden.
Wij zijn immers thans verlosten
die Jezus Zijn leven kostte.

Maar weer uit de dood verrezen
heeft Hij macht en kracht bewezen.
Ons van de dood te bevrijden
en voor onze schuld te lijden.