Hij is aan ons verschenen
verrezen uit de dood.
Toont ons in al Zijn glorie
dat Hij verlossing bood.

Jubel laat Hij oprijzen
uit 't hart door Hem verblijd.
Wij knielen en wij prijzen
Hem tot in eeuwigheid.

De heilsdag aangebroken
laat 't altijd Pasen zijn.
Hij heeft met macht gebroken
de dood en zijn venijn.

Hij heeft de dood verwonnen
zijn macht teniet gedaan
Daar was 't Hem om begonnen
om ons hemels bestaan.

Hij leeft weer in ons midden
met open handen staand.
Om Hem weer te aanbidden
weer met Hem opweg gaand.

Wie 't gelooft zal bereiken
het heil door Hem beloofd.
Hij laat 't ons eens aanreiken
wat geen mens wordt ontroofd.