Wie draagt als Hij de doornenkroon
wie deelt met Hem de geselslagen.
Wie gaat met Hem de weg van ’t kruis
en zal daar ook in slagen?

Geen mens verdraagt die zware last
want dat is niet te dragen.
Zelfs als het op zijn schouders past
zal hij daar nooit in slagen.

Wij staan als velen langs de weg
zoals Hij die moest lopen.
Maar Hij werd de verbindingsweg
Hij stierf om vrij te kopen.

Geen mens op aarde is in staat om
’s werelds zonden te dragen
Maar Jezus stond voor ons paraat
Zijn Vader bleef het vragen.

Ons stilstaan bij de kruisweg moet
steeds weer herdenken wezen.
Want Jezus gaf voor ons Zijn bloed
door trouw en liefd’ bewezen.

De weg tot God is vrijgemaakt
de hindernis genomen.
Jezus is uit de dood ontwaakt
laat ons tot God weer komen.

Steeds weer als wij Zijn kruis zien staan
blijft dat opnieuw herdenken
door wat Hij voor ons heeft gedaan
het eeuwig leven schenken!!!