Men hoefde maar tot drie te tellen
toen was eind'lijk d'opstanding daar.
Dat wilde Jezus ons vertellen
Zijn strijd met de dood was heel zwaar.

Hij liet zich door de dood niet knechten
maar wist Ik heb de overmacht.
Dus bleef Hij als een held doorvechten
gebruikte daarvoor al Zijn kracht.

Hij wist de dood te overwinnen
hem voorgoed paal en perk gesteld.
De dood kon niet veel meer beginnen
dat werd hem door de Heer verteld.

Drie dagen bleken er voldoende
waarmee de weg tot God hersteld.
Die zich door 't kruis met ons verzoende
door Hem met Pasen ons verteld.

De opstanding als slotgebeuren
met 't verlaten van Jezus' graf.
Wilde Jezus ons hart opbeuren
't nieuw leven en weer uitzicht gaf.