Zijn lege graf geeft ons weer hoop
de zonden zijn vergeven.
Thans gaat nu onze levensloop
op weg naar ’t eeuwig leven.

Hij heeft voor ons de weg gebaand
door aan het kruis te sterven.
Voor ons die zware weg inslaand
om ’t leven te beërven.

Geen groter liefd’ vindt men op aard
dan Jezus heeft gegeven.
Hij is ons lof en danklied waard
door Zijn leven te geven.

Zij kruis tesaam met ’t open graf
biedt ons de mogelijkheden
die Jezus hiermee aan ons gaf
om ’t Godsrijk te betreden.

Als slotstuk volgt Zijn hemelvaart
om daarvan terug te keren
en allen die er zijn op aard
voerend in vredesferen.

Er is weer toekomst is weer licht
die ons wordt aangeboden
God en Zijn Zoon schonken ’t uitzicht
d’ opstanding uit de doden.