Hij heeft Zijn leven ons gewijd
dat ons naar ’t eeuwig leven leidt.
’t Koste Hem lijden en het kruis
voor toegang weer tot ’t Vaderhuis.
Hij droeg de zware zonden last
die niemand op de schouders past.

Want Hij bevocht de dood in ’t graf
en nam hem voorgoed zijn macht af.
Aan ’t eind der tunnel brandt weer licht
door Jezus voor ons opgericht.
Nu jaagt de dood geen angst meer aan
omdat Jezus hem deed verslaan.

Jezus Hij stond op uit de dood
nadat een engel ’t graf ontsloot.
Een nieuwe weg is vrijgemaakt
door ’t hemels licht blij aangeraakt.
Met nieuwe toekomst in het zicht
en Jezus als ons levenslicht.