Wanneer ons oog op ’t kruis zich richt
toont Hij Zijn liefd’ en overgave.
Zien w' om Zijn hoofd een krans van licht
't zal onze hoop op toekomst staven.
 
In d’ heil ’ge ruimte hangt een sfeer
die Hij over ons uit laat spreiden.
Hij ziet meedogend op ons neer
en droeg voor onze zonden ’t lijden.
 
Hier staan wij in gedachtenis
om naar Golgotha terug te keren.
Met brood en wijn Hem in de mis
als de Verlosser steeds te eren.
 
Wij zien Zijn armen uitgespreid
ons nodigend tot Hem te komen.
Om voortaan aan Zijn hand geleid
eens ’t Vaderhuis binnen te komen.