De boodschap die Maria kreeg
 betekent nederigheid en vreugde.
 Zij hoorde 't aan terwijl zij zweeg
 zich in haar hart erop verheugde.

 Dit kind genoemd de Zoon van God
 die mocht zij negen maanden dragen.
 Dit was een wonderdaad van God
 de Heer had in haar welbehagen.

 Dit kind zou 's werelds Redder zijn
 waarmee Gods liefde wordt bewezen.
 Als 's werelds licht en zonneschijn
 heeft niemand van Hem iets te vrezen.

 't Kind van God zou eenmaal sterven
 om ons nieuw leven te verwerven.
 Door Zijn sterven en Zijn lijden
 was dit het pad naar ons bevrijden.