Heden is een Kind geboren
in de stal van Bethlehem.
d’ Engelen lieten ‘t herders horen
loofden God met blijde stem.

Deze boodschap hen gegeven
stuurde hen direct op pad.
Uit Maria’s schoot kwam ‘t leven
van Gods Zoon in Beth’lems stad.

Bij de stal eens aangekomen
werden herders daar verblijd.
Zijn de herders ingenomen
wat God hen heeft toebereid.

Tussen Jozef en Maria
lag in ‘t kribje ‘t Christuskind.
Waar ‘t gewikkeld lag in doeken
ons met d' herders samenbindt.

Voor elk mens op d’ aard gekomen
gaat sindsdien hun mare rond.
Die door ons mag aangenomen
als ‘t door God beloofd verbond.