Wij zijn naar Bethlehem gegaan
naar Uw geboorte stede
Gods eng’len meldden Uw bestaan
zij deelden ‘t aan ons mede.

Wij knielden bij Uw kribbe neer
en bleven U aanbidden.
Er heerste een serene sfeer
met U Heer in ons midden.

Gehuld in doeken in het stro
Maria als Uw moeder.
Regelde God ‘t gebeuren zo
met Jozef als Uw hoeder.

Maar God als Vader van Zijn Zoon
uit Maria geboren.
Door Geest en liefde klonk de toon
men zal Mij toebehoren.

Dit Kind verlost de mens van schuld
zal voor zijn zonden sterven.
Door Mijn besluit wordt dan vervuld
men zal nieuw leven erven.