Gods engel Gabriel liet horen
dat  Gods Zoon uit haar wordt geboren.
En als Gods nederige dienaar
maakte hij haar voor d' opdracht klaar.

De Heilige Geest zou in haar leven
't geheiligd zaad aan haar schoot geven.
Eens wordt dit kind uit haar geboren
dat mocht de hele wereld horen.

Als d' openbaring van haar dromen
dat 's werelds Redder is gekomen.
Die zou voor 's werelds zonden lijden
en haar van schuld en zond' bevrijden.