"k Heb steeds voor U muziek gemaakt
toetsen met vingers aangeraakt.
Met registers elk lied gekleurd
wat blijde U en mens opbeurt.

'k Bracht met gewijde orgelklank
U met het kerkvolk lof en dank.
't Is vele jaren al 't bewijs
 hoe 'k U samen met 't kerkvolk prijs.

'k Word door en door door U gekend,
zoals u ook het kerkvolk kent,
't wordt luisterend zingend van Uw woord.
buiten de kerkmuren gehoord.

Ik mag verheugd Uw dienaar zijn,
de kerkdienst makend tot festijn.
met liederen en met orgelklank,
vanaf mijn hoge orgelbank.

Muziek en lied klinken omhoog
naar Uw gewijde hemelboog.
En steeds met 't kerkvolk U aanbiedt
't aan U opgedragen loflied!