Richt steeds hart en ziel naar boven
met uw mond de Heer te loven.
Laat uw lofzangen oprijzen
om daarmee de Heer te prijzen.

Schenk uw Schepper blijde klanken
om Hem voor uw heil te danken.
Levend onder ’s Heren hoede
schenkt Hij dagelijks u het goede.

Want met al Zijn rijke gaven
blijft de Heer u rijkelijk laven.
Blijf Hem daarvoor steeds weer danken
loof de Heer met jubelklanken.