Eens zullen wij God liederen zingen
met d' engelen die ons eens omringen.
Om God de Heer daarmee te prijzen
en met hen lof en dank bewijzen.

Die liederen zullen blijven klinken 
in 't stralend licht van 's hemels blinken.
Om in de pracht van 's hemels sferen
Vader en Zoon en Geest te eren.