God komt aan 't woord door onze zang
want in de mooie melodie,
weerklinkt Zijn lof in woord en klang
in wondere klank en harmonie.

Gods woord dat alles overheerst
blijft ons van Zijn liefd' getuigen.
Die al wat leeft op aard beheerst
geknield met eerbied voor Hem buigen.

Het is God die Zijn woord nooit breekt
maar daarmee slechts het kwade wreekt.
De Heer Hij spreekt Ik blijf getrouw
Mijn woord staat vast als een gebouw.