Laat ons blij de Heiland loven
voor al wat Hij heeft gedaan.
Ons uit ’t doodsland te ontroven
schenkend een eeuwig bestaan.

Wanneer w’ ooit de ogen sluiten
voert een engel ons naar huis.
Want elk Godskind staat nooit buiten
maar ontvangt zijn eeuwig thuis.

Christus als de wegbereider
gaat ons liefd’vol lichtend voor.
Hij als onze begeleider
wijst ons het te volgen spoor.

Dank en eer met de lofprijzing
horen gaande naar omhoog
met de woorden van verwijzing
naar Gods gouden hemelboog.

Deze boog vol diamanten
met zijn schitterende pracht.
Weerkaatst ’t licht naar alle kanten
meldt mens je wordt thuis verwacht!