Hij ging al predikende rond
en maakte velen weer gezond.
Liet lammen, blinden verblijd gaan
en door Zijn woord doden opstaan.

Door 't priesterkorps werd Hij verguisd
gehaat en 't liefst er in geluisd.
Maar Jezus was 't die hen doorzag
joeg door de voorhof op een dag.

Zijn woede uitend om 't gedrag
dat Hij boos in de tempel zag,
zorgde dat Hij kooplui verjoeg
en met Zijn koord van hun plek sloeg.

Uit dit verhaal spreekt uitgebreid
zorg dat men niet als mens verleidt
het huis van God de Heer onteert
omdat zijn handelen is verkeerd.

In 't Godshuis hoort de Heer geëerd
zoals het aan ons is geleerd.
Hier toont de mens zijn dankbaarheid
voor gaven Gods waarmee verblijd.