Laat uw lofzang luide schallen
prijst de Heer en looft Zijn naam.
Hij wiens liefde geldt voor allen
blaas trompet en bazuin aan.

Speel de harp en blaas de fluiten
en ook op de trommels slaan.
Om uw vreugde God te uiten
om al wat Hij heeft gedaan.

’t Is de Heer wiens alvermogen
aan u schenkt wat u behoeft.
Dat Hij uitspreidt voor uw ogen
en zo Zijn genade proeft.

’t Zijn, Zijn liefde trouw genade
waar Hij dagelijks mee omringt.
En waarmee u overladen
daarvoor Hem uw loflied zingt.