Met dank voor al Uw gaven Heer
kniel ik eerbiedig voor U neer.
Uw goedertieren is zo groot
door alles wat U mij aanbood.

Zo overvloedig als U bent
en mij met ‘t goede steeds verwent,
blijkt niemand op het wereldrond
die Uw genade ondervond.

Uw rijke stroom van goedheid groeit
die dagelijks uit Uw handen vloeit
die U mij liefdevol aanbiedt
laat zingen voor U ‘t hoogste lied.

Levend met U in harmonie
klinkt uit mijn hart de melodie
die met mijn dank tot U oprijst
U dankbaar lof en eer bewijst.

Melodie 360 Nlb