Wees blij met waardevolle dingen
hoe groot of klein z’ ook mogen zijn.
Waarmede God je wil omringen
je ’t leven ervaart als festijn.

Want al wat leeft ligt in Gods handen
die graag Zijn zegen ruimschoots biedt.
Wees dankbaar voor Gods liefdebanden
met al Zijn goedheid in ’t verschiet.

Leer goed en kwaad te onderscheiden
door God voor struikeling behoed.
Met steun door ’t kwade te vermijden
schenkend je liefd’ in overvloed.