Wij zijn God altijd dank verschuldigd
voor alles wat Zijn hand ons schenkt.
Zijn Heilige Naam hoort steeds gehuldigd
voor ’t geen waarmee Hij ons gedenkt.

De verscheidenheid van Gods gaven
laat ons telkens verbaasd weer staan.
God blijft Zijn trouw en liefde staven
die beiden zullen nooit vergaan.

God laat Zijn zorgzaamheid ons merken
want ook die blijkt steeds onbegrensd.
Zijn liefd’ blijft ons doorlopend sterken
’t is God die ons het goede wenst.

Het offer dat wij aan God brengen
hoort op het altaar neergelegd.
De Heer wil ons leven verlengen
want dat heeft Hij ons toegezegd.

Blijf God bedanken voor al ’t goede
voor elke zegening bereid.
Beveiligd onder ’s Heren hoede
liefdevol aan Zijn hand geleid.