Besef hoe kostbaar ’t leven is
geschonken uit Gods hand.
Het mooiste cadeau dat er is
God wenst met ons een band.

De Heer Hij zorgt voor alle goeds
dat men van Hem ontvangt.
Zijn zegen die men steeds ontmoet
en rijk op ons belandt.

God heeft de levenstijd bepaald
voor elk mens vastgesteld.
Voordat Zijn kind wordt thuisgehaald
tot Hij ’t aan hem vertelt.

Want dan vangt ’t nieuwe leven aan
wat God hem heeft beloofd.
Biedt al Zijn kinderen het bestaan
waarin door hen geloofd.