Ergens diep in ons verborgen
leeft 't verlangen naar geluk.
Maar het breekt vaak door veel zorgen
in ontelb're deeltjes stuk.

Altijd blijven wij verlangen
naar 't grote geluksmoment.
Dat plots voor ons aan zal vangen
 makend zich aan ons bekend.

Geluk ontvangt men in delen
wisselend van groot tot klein.
Die God ons wil toebedelen
om gelukkig mee te zijn.

Al wat wij van Hem ontvangen
zijn een zegen uit Zijn hand.
Daarmee stilt Hij ons verlangen
want 't geluk komt van Zijn hand.

Met Gods zegen en genade
door Zijn liefde overmand.
Wordt elk door Hem overladen
want God houdt Zijn woord gestand.