Ik zal je ogen niet meer zien
en ook je stem voortaan niet horen
je hebt gekozen voor de dood
en hebt de levensstrijd verloren.

Je zag geen toekomst meer, geluk
en wilde dit bestaan ontvluchten
door 't leven dat je tegen zat
en zoveel slagen kreeg te duchten.

Voor 't sterven koos je doelbewust
niets bleek je ervan te weerhouden
je vond nu eindelijk de rust
onmachtig dat wij helpen zouden.

Het leven bleek te zwaar voor jou
waardoor je koos om 't op te geven
maar Jezus liefd' schonk door Zijn trouw
aan jou het licht en 't eeuwig leven.

Jouw tranen zijn door Hem gedroogd
die je op aarde vaak liet vloeien
want Jezus heeft je nu verhoogd
en door Zijn liefde je te boeien.

Ik geloof de Heer spreekt geen verwijt
Hij heeft jou zeker opgevangen
na 't moeizaam leven hier geleid
geschonken heeft je hartsverlangen.

Je bent nu veilig bij de Heer
en in Zijn armen welgeborgen
genietend van de hemelsfeer
een leven leidend zonder zorgen.

Ik laat je in Zijn armen los
wetend dat Hij zich blijft ontfermen
Hij blijkt voor jou en mij de tros
de Heer die ons steeds zal beschermen.