De barensweeën zijn begonnen
Gods nieuwe schepping komt er aan.
Laat ons gelijk de wijze maagden
de Heer nu reeds tegemoet gaan.

Ontsteek uw lampen houd ze brandend
met genoeg olie voor de reis.
Om daarmee door de nacht te trekken
tegen de duur betaalde prijs.

Wanneer de dag straks aan zal breken
dan hoort u over berg en dal,
de koperen blijde luide klanken
van 't klinkende bazuingeschal.

Dit is het teken dat gaat komen
de Bruidegom die u verwacht.
Hij die beantwoordt aan uw dromen
u wordt door Hem naar 't feest gebracht.

Dan mag u blij de feestzaal binnen
en achter u de deuren sluit.
Hierna zal 't eeuwige feest beginnen
God dwaze maagden buitensluit.

Want zij die niet voorzienend waren
voor 't lichtfeest laat God buitenstaan.
Dus wees zoals de wijze maagden
die 't feest wel mochten binnengaan.

Laat God de Heer tot u niet zeggen
Ga heen want hoor: Ik ken u niet.
U zult dan hete tranen schreien
van diep verwijt en groot verdriet.