Het is ook ons wel overkomen
en schamper lachten om Gods woord.
Om de vervulling onzer dromen
toen Zijn belofte werd gehoord.

Ook Sara is dit overkomen
die echt geen zoon meer heeft verwacht
en een lach niet kon onderdrukken
horend wat God haar toebedacht.

Zij wist haar lijf kende beperken
en was reeds een bejaarde vrouw.
Maar Gods woord zou aan haar bewerken
aan haar en Abraham Zijn trouw.

Zo is toen Izaak geboren
door de belofte uit Gods mond.
Ondanks dat Sara eens liet horen
het schampere lachen uit haar mond.

Uit dit verhaal kunnen wij leren
dat God altijd beloften houdt.
Die blijken door geen lach te keren
en op Zijn tijd door ons aanschouwd.

Want God kan wonderen verrichten
aan grens gebonden is God niet.
Hij schenkt ons rijke vergezichten
door woord en daden die Hij biedt.

Het gaat in ons bestaan te geloven
om wat God kan en wat Hij doet.
Beseffend 't heil wat komt van boven
dat rijkelijk stromend wordt ontmoet.