Stil liggen zij te wachten
de doden in hun graf
hun ziel geniet de prachten
die God de Heer hen gaf.
Eens worden zij herenigd
Wanneer Gods stem weerklinkt.
En lichaam ziel verenigd
Met nieuwe schoonheid blinkt.

Met een verheerlijkt lichaam
Treedt elk het Godsrijk in
Gereed voor ’t eeuwig stilstaan
Met lof voor Gods bemin.
Vernieuwd naar ziel en wezen
Volgt dan een nieuw bestaan.
Dan wordt aan elk bewezen
Waar God aan heeft voldaan.

Gods belofte is vervuld
Waaraan Hij heeft voldaan.
In het witte kleed gehuld
Doen zij voor HEM staan
Waar aller hart en monden
Gods toekomst binnengaan
Voorgoed met Hem verbonden
Zullen zij voor Hem staan.