Als eenmaal Gods bazuin weerklinkt
Zijn klank tot ’t menselijk oor doordringt.
Dan rijzen doden uit het graf
En ’t lichaam tijden lang omgaf.

Gods stem zal elk dan op doen staan
Om ’t koninkrijk Gods in te gaan.
Nadat Gods oordeel voor hen klonk
En zijn geliefden d’hemel schonk.

Het Goddelijk heil dat is beloofd
Verkrijgt elk mens die ’t heeft geloofd.
En wordt door God aan elk onthuld
Waarmee Hij Zijn beloft’ Vervult.