Ons huis bij God staat ingericht
omgeven met het gouden licht.
Dat rondom ons voor altoos schijnt
en nimmer uit ons oog verdwijnt.

God maakte het huis voor ons klaar
met uitzicht door zijn handgebaar.
Dat wordt verrassend ons tot woning
En ingericht voor de bewoning.

Dit huis dat ons wordt toevertrouwd
Zal met verbazing eens aanschouwd.
Daarmee heeft God Zijn doel bereikt
Waarmee voor ons Zijn liefde blijkt.