Eens komt het nieuw Jeruzalem
De Heer bevestigt dat met klem.
Waar Hij ons met elkaar vereend
Ons ’t hemelse geluk verleent.

De Heer verlost van pijn en druk
Die Hij graag wijzigt in geluk.
Dat Hij ons eenmaal graag aanbiedt
En op Zijn tijd aan ons geschiedt.