Wees vast verzekerd dat God steeds blijft waken
altijd nabij is bij dag en bij nacht.
Hij die je zuchten en noden hoort slaken
wees toch gerust want God houdt steeds de wacht.
Hij is het die je in alles zal sterken
wat ook geschiedt en er komt op je pad.
Hij die op weg is je heil te bewerken
en je laat leiden naar d’ hemelse stad.

God heeft je Jezus als Redder gezonden
Hij is Zijn Zoon die als vriend je bemint.
Kom je bij Hem om vergeving van zonden
geloof dan dat er een nieuw leven begint.
Wat ook ter wereld je mag overkomen
vertrouw er op dat God je beschut.
Blijf van de uitkomst van Gods woorden dromen
die je met Zijn Zoon in liefd’ onderstut.

Wees vast verzekerd om eens thuis te komen
daar waar je woning staat gereserveerd.
Om aan de aardse ellende t’ontkomen
en wat volbracht wordt wat God heeft beweerd.
Hier zal het eeuwige licht je omstralen
hier klinkt de vreugde die nimmer vergaat.
De hemel wordt plaats om je hart op te halen
met plaats in Gods zangkoor dat zingend doorgaat.

Hier vind je voorgoed de rust en de vrede
blijvend genietend van ‘t heerlijk bestaan.
Voor onrecht en kwaadheid is er geen rede
die deed Gods Zoon aan het kruishout verslaan.
Hier leeft de mens in het eeuwige leven
en is er slechts plaats voor liefd’ en geluk.
Daarmee wordt ieder ook ruimschoots omgeven
is men gevrijwaard van moeiten en druk.

Hier in Gods hemel bestaan ook geen zorgen
zijn er geen ziekten die op aard bestaan.
Hier zijn Gods kinderen veilig geborgen
niemand zal hen ooit naar ‘t leven meer staan.
Vreugde en dans met gezang zijn de dingen
die met Gods feestmaal geliefden bereidt.
Hen tot in lengte van duur blijft omringen
en naar Gods beloften tot in eeuwigheid.