Aan ’t eind van onze levensbaan
wacht ons een vredevol bestaan.
De vreugd die ons dan overspoelt,
Is wat God voor ons heeft bedoeld.

Kijk met dit uitzicht blij vooruit
naar ’t heil waarmee Gods woord besluit.
’t Heil waar God ons mee overstroomt.
van dit heil mag door ons gedroomd!

Eens wordt Gods heil ons toevertrouwd
wat elke gelovige aanschouwt
Want hij ervaart de heerlijkheid
door God bereid in eeuwigheid!