Eens moet je ’t aardse los gaan laten
beseffend ‘k ga naar d’ hemel toe.
Dan zal ik jullie gaan verlaten
niet meer van strijd en lijden moe

Je mag je aan Jezus overgeven
Wordt aan Zijn hand naar huis geleid.
Van God ontvangend ’t eeuwig leven
dat je vol liefd’ wordt toebereid.

Je mag in ’t eeuwig licht vertoeven
en weet bij God staat mijn huis klaar.
Om d’ heerlijkheid daarvan te proeven
die Hij je schenkt met liefd’ gebaar.