Wanneer de ziel ten hemel stijgt
en daar bij God zijn plaatsje krijgt.
Dan is hem door God plaats bereid
Voortaan bestaan in heerlijkheid.

Het eeuwig leven licht en zoet
is dan omhuld met overvloed.
Dan ontvangt die uit 's Heren hand
Gods schatten naar Zijn woord gestand.