Wij reizen met God door de tijd
met Hem op weg naar d' eeuwigheid.
Toont ons contouren van Zijn Rijk
bij iedere stap in ons bereik.

Gods hand wijst ons de richting aan
die wij als mensen zullen gaan.
God ondersteunt ons met Zijn woord
tot eens de nieuwe morgen gloort.

In 't glanzend licht dat ons omstraalt
worden wij door God ingehaald.
Dan begint voor ons 't nieuw bestaan
als wij het Godsrijk binnengaan.