Gods rijk nadert met stroomversnelling
met Gods genade overspoeld.
De Schepper brengt Zijn rijk in stelling
zoals het door Hem is bedoeld.

God toont ons kinderen de contouren
aan 't einde van de horizon.
Ons aan Zijn hand daarheen te voeren
en tonend waar 't Hem om begon.

Het is nog zeven nachten wachten
tot God ons 't Godsrijk openbaart.
Dan opent zich wat wij verwachten
zich glorieus aan ons verklaart.

Het Godsrijk komt met rasse schreden
nadert passend in onze tijd.
Maar tilt ons naar Gods eeuwigheden
waar God getrouw ons binnenleidt.