De toekomst Gods ligt recht vooruit
wacht maar tot de bazuin eens luidt.
Dan breekt Gods nieuw Jeruzalem aan
wat ieder oog voor zich ziet staan.

't Door God beloofde koninkrijk
komt spoedig binnen ons bereik.
Als 't nieuw Jeruzalem neerdaalt,
worden Gods kinderen ingehaald.

't Nieuwe hemels Jeruzalem
nodigt Gods wachtenden met klem.
Zij opent Zijn kinderen de poort
waarachter 't eeuwig leven gloort.