Ons inspannen samen met God
opweg naar 't ons beloofde lot.
Werk met Hem mee op 't pad ten leven
om met God naar Zijn doel te streven.

God Hij heeft Zijn toekomstvisie
die is zeker geen illusie.
Want wat de Heer hierna laat komen
wordt de vervulling onzer dromen.

Want de hemel en de aarde
krijgen nieuwe glans en waarde.
God laat Zijn nieuwe toekomst komen
en ons met rijke glans omzomen.

Als Gods toekomst is geboren
zien wij een nieuw bestaan gloren.
Het nieuwe tijdperk van nieuw leven.
zal ons met eeuwige vree omgeven.