Als de wolken uiteen scheuren
dan wacht ons een groot gebeuren.
Jezus komt dan nederdalen
om Gods kinderen op te halen.

En voordat wij het beseffen
zal Hij ons ten hemel heffen.
Hierna zal Gods oordeel komen
als w' eenmaal zijn opgenomen.

God heeft aan ons laten weten
eerst wordt kwaad en goed gespleten.
't Kwade zal Hij af gaan wijzen
maar de goede zal Hij prijzen.

In twee groepen zal God splijten
goeden treffen geen verwijten.
Kwade zielen zal Hij zenden
naar de vuurpoel van ellende.

Al wie God tot goeden rekent
ervaren wat dat betekent.
Elk met 't eeuwig heil omgeven
zaligheid van 't eeuwig leven. 

Want als Gods bazuin zal klinken
zien de goeden d' hemel blinken.
Waar Gods dochters, kinderen, zonen
met Gods Zoon en Vader wonen!