Eens staan wij voor de hemelpoort
waarachter 't eeuwig leven gloort.
Van hieruit straalt het gouden licht
ons tegemoet over 't gezicht.

Door Jezus werd ons heil verdiend
God niet meer onze zonden ziend..
Door 't kruis van Jezus en Zijn strijd
zijn wij van zonde en schuld bevrijd.

Hij heeft met Zijn leven betaald
wat ons Gods woning binnenhaalt.
Hier vinden wij ons eeuwig thuis
ons heengaan wordt de weg naar huis.