Vreugde bloeit in 's hemels tuinen
met de klanken van bazuinen.
Met het lam aan onze zijde
Vader die ons blijft verblijden

Grotere vreugd' is niet te vinden
die zij schenken aan beminden.
Want in 't licht van 's hemels glorie
is zichtbaar beider victorie.

Want de strijd die zij begonnen
is door beiden overwonnen.
Dood en kwaad hoort tot 't verleden
door hen met succes bestreden.

Nooit meer zonden enkel vrijheid
eeuwige vrede, liefd' en blijheid.
Die zullen ons steeds omgeven
als wij eenmaal eeuwig leven.