Gods roepstem valt niet te weerstaan
kom als Hij roept om tot Hem te gaan.
Dan biedt Hij u nieuw leven aan
u zult in eeuwigheid bestaan.

De toekomst waar Hij u mee wenkt
is liefde waar Hij mee gedenkt.
Hiermede wordt de wens vervuld
door vertrouwen in Hem onthuld.

De Heerlijkheid die u omgeeft 
zorgt dat u 't eeuwig leven heeft.
U ervaart het vanaf 't begin
als teken van Gods groot bemin.

Bereiken zal men wat men gelooft
al 't gene wat Hij heeft beloofd.
Want Hij uw God Hij houdt Zijn woord
dat u uit Zijn mond heeft gehoord.