Als God vanuit de hemel nederdaalt
dan worden zijn geliefden opgehaald.
In 't koninkrijk krijgt elk bij God zijn huis,
daar is hij tot in d' eeuwigheden thuis.

Als kinderen van de Vader op het feest
is er nog nooit een groter feest geweest.
Hier is de vreugde groot en onverdeeld,
krijgt ieder uit Gods hand zijn rijkdom toebedeeld.

Voorbij zijn alle zorg verdriet en leed
want men geniet van schoonheid hemelsbreed.
Die aard en hemel rijkelijk overspoelt,
zoals 't door God de Vader is bedoeld.

't Wordt eens genieten tot in eeuwigheid
wat God Zijn kinderen heeft toebereid.
Daar heeft men zijn dankwoorden voor,
die men mag uiten saam in 't hemelskoor.