Als God eens komt om te verblijden
dan staat de wereld op zijn kop.
Zijn oordeel valt dan niet te mijden
‘t bestaan van onze aard houdt op.

Dan schept God weer een nieuwe aarde
opnieuw gemaakt tot paradijs.
Nog mooiere en van grotere waarde
toont Hij Zijn almacht als bewijs.

De plaats die wij eens gaan bewonen
straalt rijkdom en heerlijkheid uit.
Waar al Gods dochteren en zonen
eens jubelen hun loflied uit.

Op deze aard zal vrede heersen
want er zal nooit meer oorlog zijn.
God zal al ‘t leven hier beheersen
en daar voor eeuwig koning zijn.

Als kind van God kent elk ‘t verlangen
deel uitmakend van Zijn Godsrijk.
Om dat uit Zijn handen ‘t ontvangen
eens komend binnen handbereik.