De hemelvreugde is uniek
wordt overladen met muziek.
Met lofzang looft men God de Heer
die overtreft de vreugdesfeer.

Men bespeelt daar de harp en fluit
bazuin en trompet klinken luid.
Violen, cello’s in ‘t orkest
zij doen ook hun uiterste best.

Sopraan, alt, bas en de tenor
zetten hun beste beentje voor.
Als dirigent zorgt Gabriel
voor evenwichtig samenspel.

‘t Hemels koor onder zijn beheer
dat spoort hij aan tot lof en eer.
‘t Door hem geleid sublieme koor
gaat zingend d’ eeuwigheden door.