Het duurt niet lang meer, 't is gewis,
maar wel het feit dat zeker is.
De tijd van komen en van gaan
om met velen voor God te staan.

Want als een vrucht die snel gedijt
nadert voor 't oog Gods heerlijkheid.
Zijn rechterhand met machtsgebaar
maakt ons voor 't laatste oordeel klaar.

Wat zal Gods woord over ons zijn
spreekt het verderf of maakt het 't fijn.
Wie zendt Hij met de boze heen
en wie laat God nimmer alleen.

Zijn wij het die de Heer verrijkt
door Christus 't Godsrijk heeft bereikt.
Zien wij het licht dat na de nacht
beloofd is en door ons verwacht.

Gods woord dat in vervulling gaat
wordt tastbaar, zichtbaar door de maat.
Waardoor 't beeld tijd naar 't einde jaagt
God Zijn kinderen op handen draagt. 

De aardse tijd vliegt snel voorbij
maar d' eeuwigheid komt naderbij.
Het blijkt nog maar een korte tijd
tot God Zijn kinderen bevrijdt.